Drömmen om ett fritidshus – del 26. Hur drar man el i massiva väggar?

23:52

När man bygger massivträhus är det vissa saker man måste tänka lite annorlunda med. Saker som behöver vara lite extra noga planerade på förhand, innan man sätter igång och bygger. Som elen till exempel. Jag har varit inne lite på det tidigare, att vi låter väggen mellan kök och badrum inrymma en massa installationer så den fick bli "ihålig" med reglar, osb och gips. Men hur löser man elen på övriga ställen, när både väggar och tak är gjorda av massivt trä? (Dvs om man inte väljer att ha utanpåliggande kablar, för då är det ju enkelt.)

Som sagt, man får tänka igenom noga innan. Det mesta av elen i bottenplan går i betongplattan. I och med att vi visste var vi ville ha kontakter, lampknappar etc så drogs vp-rör och slang till de platser där de behövdes redan i grunden innan man hällde i betongen.

I nederkant på alla massivträväggar finns en urspårning. I den dras kablar vidare från där de kommer upp i betongplattan till där t ex ett vägguttag ska sitta. Urspårningen täcks sedan av en golvlist. Där man vill ha en eldosa sågas ett hål med en hålsåg och från det borrar man ett hål ner till urspårningen.

Och ska man upp i höjd med lysknappar eller lamputtag till exempel så får man antingen fräsa ur spår för vp-slang i en dörröppning, eller borra hål i massivträväggen och dra slangen på utsidan, innan man täcker fasaden med panel.

När det gäller taklampor har vi valt att ha alla lampkontakter högt upp på väggarna istället för i taket. Eftersom vi inte kommer att lägga in något annat innergolv på loftet utan ska istället slipa massivträytan och behandla den så blir det svårt att dölja några slangar eller rör. Vi tänker att vi helt enkelt får låta kablarna bli en del av inredningen.

Hoppas det här inlägget var till någon ledning.

1 kommentarer

Vill du kommentera men har ingen egen blogg? Inga problem. Välj "Namn/webbadress" under "Kommentera som:" och skriv bara i ditt namn. Eller välj "Anonymt" om du hellre vill det.