Svar femton.

22:01

Fråga: Hur mår hästen?

Svar: Hon mår finemang och har lite vinterlov just nu. Gnägg.

0 kommentarer

Vill du kommentera men har ingen egen blogg? Inga problem. Välj "Namn/webbadress" under "Kommentera som:" och skriv bara i ditt namn. Eller välj "Anonymt" om du hellre vill det.