Alla barnhjärtans månad.

Disco.

Åtta!

Om att välja sina ord.

En isig helg.

Om någon undrar.

Nu är det min tur att fråga.

Storebror filosoferar om pengar.

Lovar inget.

Alles klar?

Svar tjugofem.

Adjö, herr Muffin.

Svar tjugofyra.

Svar tjugotre.

Svar tjugotvå.

Svar tjugoett.

Svar tjugo.

House party.

Svar sjutton till nitton.

Svar sexton.

Vintersport.

Svar femton.

Svar fjorton.

Svar tretton.

Svar tolv.

Svar sju till elva.

Svar sex.

Svar fem.

Svar fyra.

Svar tre.

Gott nytt år!