Barnens egna mänskliga rättigheter.

18:33

Visste ni att det är internationella barndagen idag? Kanske inte. Men det är det. Det är nämligen så att det idag är 22 år sedan FN antog konventionen om barnens rättigheter, den 20 november 1989. Barnkonventionen är något viktigt och fint som vi ska vara rädda om, i den finns varje barns egna mänskliga rättigheter beskrivet i 54 artiklar.

Alla människor borde läsa på de där konventionerna med jämna mellanrum. Jag också. Så här lyder till exempel den andra artikeln: "Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras." Och den tredje: "Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn." Sjätte artikeln lyder så här: "Alla barn har rätt att överleva och utvecklas." Och den tolfte: "Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör henne/honom. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad."

De där fyra utgör på något vis grunden för hur vi ska se på barn och deras rättigheter. Om sedan man läser alla 54 artiklarna hittar man sådana som känns väldigt självklara (som nr 31, 33, 34, 38 t ex), men samtidigt påminns man om att de tyvärr inte är det överallt i världen.

Själv fastnar jag lite extra för nummer tjugotre: "Ett barn med funktionshinder har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv som möjliggör ett aktivt deltagande i samhället."

Det känns fint på något vis att en massa kloka människor har tecknat ner de här förhållningssätten. Låt oss hoppas att ännu fler kloka människor följer dem.

6 kommentarer

 1. Det är synd att barnkonventionen inte är svensk lag...

  SvaraRadera
 2. Det är väldigt viktigt att prata om barn och dess rättigheter och samtidigt påminna dem om att dessa också innebär skyldigheter gentemot andra medmänniskor. Som när barn blir mobbade och retade av andra barn, då har barnet/barnen kränkt andra artikeln. Eftersom jag är lärare så är barnkonventionen alltid ett område som vi, jag och eleverna tillsammans, mycket noga går igenom. VÄLDIGT VIKTIGT för att skapa trygghet, god kamratskap och arbetsro i klassrummet.

  SvaraRadera
 3. Vi tog en diskussion om barnkonventionen ikväll, vid middagsbordet. Det finns inget självklart.

  SvaraRadera
 4. Intressant och trevlig läsning!

  SvaraRadera
 5. Kom och tänka på en annan text när jag läste det du skrev om barnkonventionen och jag funderade och funderade. Vad var det nu texten hade för namn och varför sitter jag och tänker på den. Nu när jag satt och bläddrade i mappar i datorn där jag lägger skolarsaker hittade jag den. Fns standardregler "FN:s standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning full delaktighet och jämlikhet"

  http://www.handisam.se/Filer/Handisams%20filer/Rapporter/FNs_standardregler%5B1%5D.pdf

  /Kamilla

  SvaraRadera
 6. Titta även på Salamancadeklarationen som gäller för skolan och barn i behov av särskilt stöd.

  SvaraRadera

Vill du kommentera men har ingen egen blogg? Inga problem. Välj "Namn/webbadress" under "Kommentera som:" och skriv bara i ditt namn. Eller välj "Anonymt" om du hellre vill det.